Марсын өмнөд туйлын шинэ зурагуудын тусламжтайгаар эрдэмтэд “тоостой мөс”-ийн нөөцийг бий болгох боломж бүрдэж байгаа юм.

Орос-Европын хамтарсан судалгааны модуль болох «Экзомарс-TGO» Улаан гаригийн өмнөд туйлын шинэ зурагнуудыг явуулсан байна. Эхний зурагнууд TGO камераар авсан өмнөд туйлд байрлах мөстэй ордын зурагууд байжээ. Марсын өмнөд туйлын бүрхэвчүүд  дээрх бараан болон гэгээлэг давхаргуудыг нарийвчлан судлахад туслах юм.

Сансрын хөлөг дэлхийн тойрог замд 2016 оны 10-р сарын 19-ий өдөр очсон бөгөөд эхний мэдээллүүдийг эрдэмтэд 2018 оны 5-р сарын 13-ий өдөр хүлээн авсан. Шинжлэх ухааны асуудал, Марсын нууцуудыг задлан шинжихээс гадна “Экзомарс” Дэлхий болон европын хөлөг онгоц “Пастер”, ОХУ-ын зогсох платформ хоорондын холбох ажлыг гүйцэтгэх болно.Эх сурвалж: Life.ru