Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Чили Улсын засгийн газар хооронд энгийн паспорт эзэмшигчдийг визийн шаардлагаас чөлөөлөх тухай хэлэлцээрийн ноот бичиг солилцож улмаар өнгөрөгч 9 дүгээр сарын 27-ны өдөр хэлэлцээрийг байгуулсан.

Уг хэлэлцээр, түүний 11-р зүйлд "Энэхүү хэлэлцээр нь түүний батлах дотоодын хууль тогтоомжийн шаардлагыг хангасан тухай Талуудын хооронд дипломат шугамаар мэдэгдсэн сүүлчийн ноот бичгийн огнооноос 30 хоногийн дараа хүчин төгөлдөр болно" гэж заажээ.

Үүний дагуу 2018 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрөөс хэлэлцээр хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхэлснээр Бүгд Найрамдах Чили Улс руу иргэд богино хугацаанд визгүй зорчих боломж бүрдэж байна.


Эх сурвалж: MCAA