Өнгөрсөн жил улсын хэмжээнд  төмсний хэрэглээгээ 100 хувь, хүнсний ногооныхоо 54 хувийг хангажээ. Энэ жилийн хувьд Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамны гаргасан урьдчилсан балансаар буурсан үзүүлэлттэй байна. Тухайлбал төмсний 74.5 хувийг, хүнсний ногооны 46.4 хувийг хангана гэсэн тооцоо гарчээ. Ургацын хувь ийнхүү буурахад нийт нутгаар гандуу байсан нь мөн энэ сарын сүүлээр үргэлжлэн орсон бороо төмс, хүнсний ногооны болцод сөргөөр нөлөөлжээ.  

Улсын хэмжээнд тариалсан төмсний урьдчилсан балансыг

 аймгуудаар жагсаан  доорх хүснэгтээр харууллаа.