Цэргийн төв эмнэлэгийн “Хүүхдийн тасаг”-т Австрали улсаас 43 сая төгрөг хандивлахаар боллоо. Тус хүүхдийн эмнэлэгт стандартад нийцэхүйц ор, цахилгаан соронзон аппарат, эхо дуран, амьсгалын аппарат зэрэг найман төрлийн тоног төхөөрөмж авахад шаардагдах дээрх төсвийг Авсрали улсаас хандивлаж байгаа юм.