2018 оны НӨАТ-ын урамшууллын буцаалтыг 2019 оны нэгдүгээр улиралд олгохоор бэлтгэл ажил явагдаж байна.

2018 оны НӨАТ-ын урамшууллыг 2019 оны 1 дүгээр улиралд олгохтой холбоотой ИБАРИМТ системийн хэрэглэгч Та доорх зурагт харуулснаар хувийн мэдээллээ зөв оруулсан эсэхээ шалгана уу!