Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   Soundcloud

Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   Soundcloud

Хайх зүйлээ бичнэ үү


Эзотерик

84 3

Хүн төрөлхтний 90 хувь нь тогтолцооны боол болсон

Бид эд хэрэгцээний дарлалд, бүрэн хяналтан дор амьдарч байна. Тэд оюун ухаанд маань нэвтэрч, дуулгавартай байхаар программчилжээ.

2019.05.09